Used Equipment

VIBRATORY DOUBLE DRUM ASPHALT

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmza3ytiynjq0ywmwndq2ymuwzjm3zdvjmwyymwjlosykdhh0pssmnjqyndg= CATERPILLAR CB24B 2X400357 2016 403 15W79294 $42,100.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1hmtmwmtjkyjmynthkogzlogfmmtc1ogm5ogi4mdmzmsykdhh0pssmmtaymzk= CATERPILLAR CB24B 42000503 2015 1511 14J19719 $28,600.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hnmqzotbiownkytvhm2viyzgxmwy2mdcxngzlyzk2myykdhh0pssmmjcznjg= CATERPILLAR CB44B JXL00141 2014 1405 14W76615 $102,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1mytnkntziytcwogrlmzbmzgjjmtrkztqwnjm4mguwosykdhh0pssmnty2otg= CATERPILLAR CB64 DJM00404 2012 1492 13G00304 $139,600.00 Billings, MT more