Used Equipment

VIBRATORY DOUBLE DRUM ASPHALT

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmza3ytiynjq0ywmwndq2ymuwzjm3zdvjmwyymwjlosykdhh0pssmnjqyndg= CATERPILLAR CB24B 2X400357 2016 415 15W79294 $44,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hmtmwmtjkyjmynthkogzlogfmmtc1ogm5ogi4mdmzmsykdhh0pssmmtaymzk= CATERPILLAR CB24B 42000503 2015 1511 14J19719 $25,400.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hnmqzotbiownkytvhm2viyzgxmwy2mdcxngzlyzk2myykdhh0pssmmjcznjg= CATERPILLAR CB44B JXL00141 2014 1485 14W76615 $104,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1mytnkntziytcwogrlmzbmzgjjmtrkztqwnjm4mguwosykdhh0pssmnty2otg= CATERPILLAR CB64 DJM00404 2012 1514 13G00304 $217,500.00 Billings, MT more