Used Equipment

COMBINES

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kmjq0odywntzlodg2mzawotziyjdlzmq4ymu2yjvjmiykdhh0pssmmzcxndg= CASE 2388 JJC0198424 1998 2900 13X01370 $26,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05zji3othlmzeymtllmtmxzdkzmmm5zmqxntkzmzcxocykdhh0pssmmzy0oda= CATERPILLAR 450 8YW00474 2000 2073 X18G00272 $25,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1injezotq3ytdhmjq3ngizyzvkzjiyzge3zdnmmtq3ysykdhh0pssmnjuwmjg= AGCO 670 HM36196 2003 1202 X16X00443 $70,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz05mmizytkyowu3nmu0zjdjyjaxmjcwzwm3mja2mwrizcykdhh0pssmmteyndm= CASE 7230 YDG228028 2014 741 17X00061 $179,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmjkxodq3mgm0ogfhmmu2yzi1yjzjmdcyodi2nzm4miykdhh0pssmmtm3nw== CASE 9230 YDG219040 2013 1336 X18G00977 $294,000.00 Lambert, MT more
Wtk?jhnyyz1hyzbmownjotdlyjazogq0zdu0yjywotvlm2vjnzzhnsykdhh0pssmmjk0ng== MASSEY FERGUSON 9795 M97950BHC07199 2011 685 13X02026 $100,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hnzmznjriztfinzu3ngriodi3owi2yzyxnja3otywncykdhh0pssmntyxmji= MASSEY FERGUSON 9795 M97950BHC07200 2011 948 13X02023 $107,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kogzhmgy1yzi4nde3mwnjognjmjnmytfmnjy5ywm5zcykdhh0pssmnjqyota= MASSEY FERGUSON 9795 M97950BHC07197 2011 616 13X02029 $108,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mnte4ownjmmniote2otc1zwe4mjjhmzy0odm3ownkocykdhh0pssmodcymg== LEXION COMBINE LX580R 57800826 2009 1795 B14571 $100,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1imjmyothhzddlymyymza0ogfiyjfjmme1njnkoda1osykdhh0pssmmzuxmzk= LEXION COMBINE LX580R 57600052 2006 2144 16X00501 $75,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lntaxndc1zddkotgwognhodnlowqzywm4owu5nmq0ziykdhh0pssmmtmxmdu= LEXION COMBINE LX580R 57600050 2005 1414 B17140 $75,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ztu0mti3ztrjndjjzmiwyzbknzyzothkndrlmjiznyykdhh0pssmndqzmde= LEXION COMBINE LX580R 57800611 2008 0 B13477 $100,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mmzknzvkymuwodq0ndm1zdmxyjlkmdviyzbkyjc1nsykdhh0pssmmjc1mdu= LEXION COMBINE LX580R 57800488 2006 2200 15X07589 $75,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05njewmjkyowu2oty0mjfmogyxytq1y2uwnjrimmi1ziykdhh0pssmmjk1otg= LEXION COMBINE LX580R 57600045 2004 1032 13X00565 $75,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kymvjmmmymgm2owu0y2nlogfizta5m2y1zdezmmixosykdhh0pssmmtc5nte= LEXION COMBINE LX740 C4800218 2011 369 B15289 $125,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lmtbhmdk5n2mxmdviymniogy4ywzjnme4otdimdyxmcykdhh0pssmmja2ndu= LEXION COMBINE LX750 C4800035 2011 1338 14X04515 $125,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05ywe5mzbjzgvlzda1mmzmzji1nde2otfmzjy3nty4ysykdhh0pssmmte3nw== LEXION COMBINE LX750 C6800122 2014 90 13X01751 $312,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04nzvknjc5mdhmmmzimwfmztzizdk2zdvimmnkmzhkmiykdhh0pssmndczody= LEXION COMBINE LX750 C4800337 2012 555 B16431 $339,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05yti2nda5yjnhzdg0m2zmzdaxnmy1m2vinziwmgy1ziykdhh0pssmmzywntm= LEXION COMBINE LX750 C4800458 2012 542 16X00534 $175,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mnzbjzjbkzmnjndgyndewyjlhzjziyjhlmtlkmmi2nyykdhh0pssmmjm2ndg= LEXION COMBINE LX750 C4800325 2011 1861 14X05307 $125,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04zgq1y2fimtqznjawy2vmotrkmtlmzwe2n2q0ymmxocykdhh0pssmmjg4ndy= GLEANER R60 R60G12772118787 1989 2242 14X04992 $8,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kngq1yjq2zme4mwnjmzc3odk4ztqwmty0nwu2mzq5niykdhh0pssmmja2nja= GLEANER R72 MJ72108 2000 3616 14X04204 $43,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmgm3mjdjmgq5mzewmdmyy2rinjy2zguzywy1mgyxmyykdhh0pssmndywnje= GLEANER S67 RS6700BHTV6527 2011 1323 16X00819 $100,000.00 Williston, ND more