Used Equipment

MULTI TERRAIN LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lmjyzmdg0mmq0zjg2mzlmyzllmwrlyzrhzwy2ndc1zsykdhh0pssmndgznda= CATERPILLAR 239D BL900684 2016 161 15W78964 $48,400.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05zjq1nzm1yta5ztyyzmywy2fmzjq5m2jknzrmmdjjzcykdhh0pssmmtyxotk= CATERPILLAR 249D GWR00813 2016 412 15N79160 $52,200.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1kowq5ntc0y2rjntfkytvmymu2odc3ntvjn2m4odbiziykdhh0pssmndgxnzc= CATERPILLAR 259D FTL08047 2016 516 15J20210 $59,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1lymrlyji1ztc2nzc1nty3y2y3ytc5ytvimwu1ngi3yiykdhh0pssmndawmtg= CATERPILLAR 259D FTL05202 2015 1528 15J19928 $78,300.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kzdviywvjnzfmnzhly2jkzmq3yjiwzweyzdm4ztdmosykdhh0pssmmzewmde= CATERPILLAR 259D FTL13825 2017 262 17W00565 $50,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtvhmtjjytixnwizndi0ymu2ytkyywqxzgi0njliyyykdhh0pssmmji4ntc= CATERPILLAR 259D FTL05195 2015 1445 15J19926 $71,700.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz04nze5ognhmwm1m2mxzta5odllm2e2ndvjztbimjvjzsykdhh0pssmnja5mda= CATERPILLAR 259D FTL01082 2014 874 X18W01183 $47,900.00 more
Wtk?jhnyyz1kzwy2zwq4n2mzotk0zdhkzjjlmgq4ngyymjgymgrlmsykdhh0pssmndy5mzm= CATERPILLAR 279C MBT02554 2011 825 11A18650 $58,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lnzq0yjg2ntu1mte5otg1otexmwjlmzriy2qymgflncykdhh0pssmmte3mja= CATERPILLAR 279D GTL02426 2015 747 14N76507 $77,800.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1modvkndk3njdkm2zhmdc5yzm5nze4mdmymgezmde3myykdhh0pssmnjy5ng== CATERPILLAR 279D H2CB GTL05137 2018 208 17W01423 $66,200.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1hm2y0njnjmjczmju1otzhy2m5mgzjyzq1nmi0nmmxocykdhh0pssmndcwnju= CATERPILLAR 289D H2CB TAW07249 2017 478 17W00054 $61,800.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kmwuyytu1mzcxzwi1mwzjzjzmm2fmmdc2odljotfhnsykdhh0pssmmtg2ota= CATERPILLAR 299D GTC02187 2015 2840 18G00415 $49,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmjczztq3ngu1y2e4nzq1y2iwyte3mtqwmweynjzhzcykdhh0pssmntk0mtc= CATERPILLAR 299D GTC01575 2015 2788 18G00416 $48,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mmnjmweyzmqyyjc4ywe2odi1njgzngm5ztgznzuzyiykdhh0pssmntcymjm= CATERPILLAR 299D GTC01573 2015 1704 17G00613 $68,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz05zdmyzjnhytgznmu0nwzmodrioduyodcymjcxnja2nyykdhh0pssmnje0otq= CATERPILLAR 299D1 H3CB GTC01005 2014 820 15W79322 $74,500.00 more
Wtk?jhnyyz1imjazn2ezntzhzjy0yje0ztrjmjuxnje2ndbjzji4myykdhh0pssmmzc4nw== CATERPILLAR 299D2XHP DX200471 2016 647 18W01194 $81,700.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imzu4zgjhztm1nzdiyjgxodcxyti1ndmyndiwngfhosykdhh0pssmmtu4nty= CATERPILLAR 299D2XHP DX200458 2016 890 15G07578 $92,300.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz05m2rkmtbhm2uxndc0mmvjognknwy1zjjiogq3ytu2myykdhh0pssmntu1mja= CATERPILLAR 299DXHP NLC00296 2012 1853 14A19662 $128,100.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1kmtrhyjm1n2zlnmvjyjq5yzjlnwe2yzmzody5odmznsykdhh0pssmmzixmze= CATERPILLAR 299DXHP JST01309 2015 1362 17L01038 $59,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1knzm2ndhhowizyzgyntm1ymuwmzhjn2i3odaxn2nlmyykdhh0pssmntq3mdy= CATERPILLAR 299DXHP NLC00259 2012 3146 11A18774 $69,400.00 Billings, MT more